{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

目錄 購物車 {{currentCart.getItemCount()}}

退換貨政策

退貨或更換 


6.1       除另有規定外,概不接受退貨或更換貨物。請閣下於訂購前細閱由供應商訂明的退貨或更換政策。
 
6.2       根據個別供應商的退貨或更換政策,倘閣下訂購的商品出現故障、有缺陷或損壞(並非閣下的錯失),或商品並非閣下所訂購,或交付的數量不正確,可於收貨日期的七(7)天內退貨或更換,惟需:

6.2.1    退貨或更換政策適用;
 
6.2.2    商品未經使用並處於原先出售的狀態,連同與貨物提供的所有零件及配件,包括說明書、證書、標籤、標記、消耗品、袋及盒;
 
6.2.3    商品的包裝必須處於交付予閣下時的狀態